Pioenen bloemvormen

Bloemvormen zijn over het algemeen constant binnen een cultivar. De leeftijd en de vitaliteit van een plant spelen een belangrijke rol bij de productie van de bloemen. Een beperkte bloemgrootte, minder bloemblaadjes en een minder geavanceerde ontwikkeling van een bloem zijn eigen aan een jonge plant. Een pioen heeft tijd nodig om zich te installeren. Gezonde jonge wortels produceren vaak enkele bloemen in hun eerste lente, maar dit is slechts een voorproefje van wat nog komt.

Een bloemvorm is een kwestie van persoonlijke smaak of goesting en bepalend bij de keuze van een plant. Maar er zijn ook andere criteria die steeds vaker op de agenda komen. De enkele en halfgevulde bloemen pioenrozen zijn vaak pollendragend en dus een echte aanwinst voor bijen en andere bestuivers in de tuin. Het een lust voor oor en oog om bijen en hommels met volgeladen pootjes te zien komen en gaan. Daarom schenken we ook hier aandacht aan in onze catalogus.

Enkel

Een of enkele rijen van grote bloemblaadjes omringen een ring van stuifmeelhoudende meeldraden rond een of meerdere stampers. Deze bloemvorm is meestal een bron van stuifmeel voor bijen en hommels.

Half dubbel

Een tussenvorm met een toenemende transformatie van pollendragende meeldraden naar kroonblaadjes. De bestaande meeldraden vormen nog steeds een essentieel onderdeel van de bloem.

Dubbel

De klassieke bloemvorm opgebouwd uit twee ringen bloemblaadjes. Weelderige bloemen met een veelvoud van bloemblaadjes. Veelal kunnen er geen meeldraden meer gevonden worden in het centrum van de bloem.

Japans

Deze vorm is vergelijkbaar met de enkele bloemvorm, met deze uitzondering dat alle meeldraden zijn veranderd in staminodiën. Deze kroonbladachtige delen behouden veelal de gele kleur maar het stuifmeel ontbreekt.

Anemoon

Voortvloeiend uit de enkele en Japanse vormen, met uitzondering van de meeldraden. Deze zijn verder omgezet in slanke bloemblaadjes. In tegenstelling tot de Japanse vorm is de kleur vaak nauw verwant aan de kroonbladen. Deze vorm is minder constant.

Bom

Technisch gezien is de anatomie hetzelfde als de anemoon vorm, met uitzondering van de centrum bloemblaadjes. Ze hebben dezelfde textuur en kleurdichtheid van de grotere buitenste bloemblaadjes. Maar de klein keurige bal die zichtbaar wordt als de bloemknop opent groeit daarna dramatisch door.